Patteriverkoston tasapainotus säästää energiaa

Patteriverkoston perussäätö

Lämmitys on taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia. Jos lämmitysjärjestelmä ei toimi suunnitellusti, se aiheuttaa suuria ja ihan turhia kustannuksia. Patteriverkoston perussäätö tarkoittaa pattereilla lämpiävän talon lämmitysverkoston tasapainotusta. Kun verkosto on tasapainossa, kaikkien asuntojen sisälämpötila on samassa tasossa ja patteriverkosto toimii suunnitellusti. Patteriverkoston perussäätö tulisi suorittaa n. 15 vuoden välein.

Motivan mukaan Suomen asuinrakennuskannasta jopa 75 % on puutteellisesti perussäädetty. Tämä aiheuttaa sen, että huoneistojen huonelämpötilaerot saattavat olla pahimmillaan yli 6 °C. Tämä tarjoaa taloyhtiölle usein mahdollisuuden helppoihin ja merkittäviin säästöihin. Yhden asteen pudotus sisälämpötilassa leikkaa 5% lämmitysenergian tarpeesta. Patteriverkoston perussäätö voi vähentää lämmitysenergian kulutusta jopa 10-15%.

Lue tästä Motivan artikkeli taloyhtiöiden energiansäästöstä!

Mistä lämpötilaerot asunnoissa johtuvat?

Patterien toiminta perustuu kuuman veden kierrätykseen pattereissa. Jos lämmitysverkosto on epätasapainossa, verkoston pattereille ei mene kuumaa vettä suunnitelmien mukaisesti ja huoneistot lämpenevät epätasaisesti. Tyypillisesti suurin kuumasta osa vedestä virtaa verkoston helpoimpiin paikkoihin, eli yleensä lähimpänä lämmönjakohuonetta sijaitseville pattereille.

Jos osassa asunnoissa on kylmä, niin usein verkoston menoveden lämpötilaa joudutaan nostamaan niin korkeaksi, että kiinteistön kylmissä huoneissakin on riittävän lämmintä. Kun menoveden lämpötilaa nostetaan, valmiiksi lämpimien asuntojen pattereihin virtaa tarpeettoman kuumaa vettä. Hyvin usein liian lämpimät huoneet viilennetään tuulettamalla ylimääräinen lämpö ikkunoista ulos. Käytännössä siis rahaa heitetään ikkunasta ulos.

Mitä ongelmia huonot säädöt patteriverkostossa aiheuttavat?

Jos patteriverkosto on epätasapainossa, osa asunnoista on liian kuumia ja osa liian kylmiä. Asunnoissa, joissa on liian korkea lämpötila, on epämukavaa asua, tuuletuksen tarve kasvaa ja lämmitysenergiaa haaskataan ihan turhaan. Usein kuumissa asunnoissa sisäilma on tunkkaista.

Liian kylmissä asunnoissa on epämukava asua ja kylmyys luo tarvetta lisälämmitykselle. Usein kylmien asuntojen asujat vaativat lämmityksen lisäämistä. Jos patterien menoveden lämpötilaa säädetään korkeammalle, lämpimien asuntojen sisälämpötila nousee entisestään.

Kun patteriverkoston perussäätö on tehty, saavutetaan sillä merkittäviä hyötyjä lähtötilanteeseen nähden. Suurimpina hyötyinä on tietysti energiansäästö, tasaiset huonelämpötilat ja terveellinen sisäilma. Tämä on omiaan lisäämään asumismukavuutta. Lisäksi patteriverkoston tasapainotuksen aikana uusitut laitteet ovat taas ajan tasalla ja pitkään helposti huollettavissa.

Miten patteriverkoston perussäätö tehdään?

Patteriverkoston perussäätö voidaan jakaa 6 eri vaiheeseen.

Vaihe 1: Lämmityksen kartoitus kiinteistöllä

Kartoitusvaiheessa selvitetään lämmitysverkoston nykytilanne ja perehdytään patteriverkoston ongelmiin.

Vaihe 2: Tasapainotussuunnitelman laatiminen kartoituksen perusteella

Tasapainotussuunnitelmaan mallinnetaan taloyhtiön patteriverkosto. Tasapainotussuunnitelmaa varten lasketaan jokaiselle linjasäätöventtiilille ja patteriventtiilille oikeat säätöarvot. Lisäksi pumpulle lasketaan oikeat virtaamat ja nostokorkeudet.

Vaihe 3: Urakan kilpailutus ja urakoitsijan valinta

Patteriverkoston perussäätöjä tekee monet eri toimijat. Kilpailutusvaiheessa Planius pyytää tarjouksia muutamilta toimijoilta ja tekee taloyhtiölle selkeän vertailun eri toimijoiden välillä. Näin taloyhtiö pääsee nopeammin etenemään urakan toteutukseen.

Vaihe 4: Venttiilien vaihto

Venttiilien vaihto tarkoittaa patteriventtiilien ja linjasäätöventtiilien vaihtoa. Patteriventtiileillä säädetään haluttu virtaama patterille. Patteriventtiileillä siis säädetään huonelämpötilaa, muttamalla veden virtausmäärää patterissa.

Lämmitysverkosto on jaettu taloyhtiön koon mukaan useampaan eri osaan, eri linjaan. Linjasäätöventtiilin tehtävä on säätää lämmitysverkostossa kiertävä vesi eri linjojen kesken.  

Vaihe 5: Lämmitysverkoston mittaus ja säätötyöt

Lämmitysverkoston säätövaiheessa säädetään verkoston virtaamat vastaamaan suunniteltuja. Säätöjen jälkeen asiantila varmistetaan mittauksilla. Mittauksista tehdään mittauspöytäkirja, johon on merkitty venttiilikohtaset virtaamat. Lämmitysverkoston säätötyö tehdään yleensä lämmityskauden ulkopuolella.

Vaihe 6: Huonelämpömittaukset

Huonelämpötilat mitataan lämmityskaudella ja varmistetaan, että verkosto toimii suunnitellusti ja asuntojen lämpötilat ovat halutut. Tarvittaessa tehdään hienosäädöt, että haluttu lopputulos saavutetaan.

Mitä patteriverkoston perussäätö maksaa taloyhtiölle?

Patteriverkoston perussäädön hintataso on helppo laskea patterien lukumäärän perusteella. Hintataso on tietysti suuntaa antava, mutta käy hyvin työlukuna. Patterikohtainen kustannus on n. 150 – 200€. Hinta sisältää pattereiden meno- ja paluuventtiilien vaihdot, linjasäätö- ja sulkuventtiilien vaihdot, virtausmittaukset ja säädöt ja lämpötilamittaukset ja hienosäädöt.

Esimerkkilaskelma kustannuksista:

Lähtötiedot:
– Taloyhtiössä 30 asuntoa
– 5 patteria per asunto
– Perussäädön kustannus 175€ per patteri

Asuntokohtainen kustannus: 5 x 175 = 875€

Kokonaiskustannukset taloyhtiölle: 875 x 30 = 26 250€

Esimerkkilaskelma säästöistä:

Tällaisen 30 huoneistoisen taloyhtiön kaukolämmön kulutus on tyypillisesti
n. 300MWh vuodessa. Kaukolämmön hinta vaihtelee energiayhtiön hinnaston mukaan, mutta turvallisena työlukuna voi käyttää n. 100€/MWH. 

Näin ollen kaukolämmön kustannus esimerkkitaloyhtiölle on
n. 30 000€/vuosi. Jos tästä saadaan säästöjä 15%, se tarkoittaa 4500€ säästöjä vuodessa. 

Esimerkkitapauksessa patteriverkoston perussäädön takaisinmaksuajaksi muodostuu vähän vajaa 6 vuotta. (26250 / 4500 = 5,8 vuotta)

Milloin patteriverkoston perussäätö on tarpeen?

Patteriverkosto on hyvä tasapainottaa n. 15 vuoden välein. Toisinaan tarve voi tulla eteen jo aiemmin. Tässä muutamia asioita, mitkä voivat johtua patteriverkoston epätasapainosta:

  • Osassa taloyhtiön asunnoissa on liian kuuma tai liian kylmä ja lämpötilat vaihtelevat eri asunnoissa
  • Pattereista kuuluu lorinaa tai muuta epämääräistä ääntä
  • Patterit tai edes osa pattereista on kesälläkin kuumia
  • Taloyhtiön energiankulutus on korkea tai kasvanut viimeisten vuosien aikana
  • Patteri ei toimi normaalisti. Patteri toimii normaalisti silloin, kun se on lämmityskaudella yläosasta lämmin ja hieman viileämpi alaosasta

Jos patteriverkoston säädöt epäilyttävät tai edellä mainittuja asioita ilmenee, ota meihin yhteyttä. Hoidetaan yhdessä taloyhtiönne lämmitysasiat kuntoon ja lopetetaan turha lämmitysenergian käyttö!