Projektinjohto- ja valvontatyöt Planiukselta

Korjaushankkeiden onnistunut läpivienti koostuu monista asioista. Ammattimainen projektinjohto ja valvonta varmistavat, että hankkeesi onnistuu aikataulussa ja pysyy budjetissa.

Ota yhteyttä!

Projektinjohto

Projektinjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on määrittää hankkeen etenemistapa taloyhtiön tahtotilan mukaisesti. Taloyhtiön hankkeissa on aina useita työvaiheita ja projektinjohtajalla on oltava hankkeen joka osa-alueelta perustietämys. Silloin projektinjohtajalla on edellytykset onnistua hommassaan hyvin.

Projektinjohtaja huolehtii mm. projektin aikataulutuksesta, viestinnästä taloyhtiölle ja urakoitsijoille ja tekee tarvittavat kilpailutukset. Talotekniikka koskevia korjaushankkeita varten tarvitaan monen laista suunnittelua, kuten LVI-, sähkö-, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelua. Projektinjohtaja kilpailuttaa nämä suunnittelutyöt. Lisäksi urakoitsijoiden ehdottaminen, urakkaneuvottelut ja urakkasopimukset ovat projektinjohtajan vastuulla.

Meillä projektinjohtoa tekevät henkilöt ovat kokeneita ja omaavat erittäin hyvät verkostot. Hyvämaineiset ja kokeneet projektinjohtajat onnistuvat kilpailutuksissa hyvin ja saavat lähtökohtaisesti enemmän ja laadukkaampia tarjouksia.

Valvonta

Hyvällä valvonnalla ennaltaehkäistään rakennusvirheet ja saavutetaan laadukas lopputulos. Remontin valvonta kannattaa tilata ulkopuoliselta asiantuntijalta, koska taloyhtiöstä löytyy harvoin ammattitaitoa ja resursseja valvontaa hoitamaan. Ammattitaitoinen ja kokenut valvoja huolehtii siitä, että remontti tehdään oikein ja taloyhtiö saa kattavan dokumentaation työvaiheista.

Valvojan tehtävänä on valvoa, että urakoitsija toteuttaa urakan suunnitelmien ja asetusten mukaisesti. Valvoja pitää huolen aktiivisesta ja informatiivisesta viestinnästä hankkeen osapuolten välillä, sekä huolehtii hankkeen taloudellisesta ja aikataulun valvonnasta.

Valvojillamme on monipuolinen kokemus korjaushankkeen kaikista eri vaiheista hanke- ja toteutussuunnittelusta valvontaan ja vastaanottoon. Vankka suunnittelukokemus on hyvä pohja valvontaan, sillä tunnemme määräykset ja ohjeet, ja teemme myös suunnittelutyöt niiden mukaisesti. Planiukselta saat LVI-, sähkö- ja rakennustöiden valvonnan, eli hoidamme koko projektin valvontatyöt.

Toimimme hankkeissa tarvittaessa myös turvallisuuskoordinaattorina. Turvallisuuskoordinaattori tarvitaan jokaiselle hankkeelle suunnittelu-, urakointi-, ja vastaanottovaiheisiin. Turvallisuuskoordinaattorin vastuulla on huolehtia siitä, että kaikilla työmaalla liikkuvilla, sekä asukkailla ja työntekijöillä, on turvalliset olosuhteet asumiseen ja työn tekemiseen.