Planius Oy: LVI-suunnittelu saneerauskohteisiin Vihti

LVI-suunnittelu saneerauskohteeseen käsittää laajan valikoiman palveluita, jotka liittyvät kiinteistöjen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja vesihuoltojärjestelmiin. Planius Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa kattavia LVI-suunnittelupalveluja saneerauskohteisiin. LVI-suunnittelun tavoitteena on varmistaa, että rakennuksissa on toimivat ja tehokkaat LVI-järjestelmät, jotka takaavat puhtaan sisäilman, optimaalisen lämpötilan ja riittävän veden saannin. Suunnitteluprosessi alkaa hankeselvitysvaiheesta, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet käydään läpi.

Suunnitteluprosessin aikana laaditaan tarkat LVI-suunnitelmat, jotka sisältävät suunnitellut järjestelmät, niiden sijainnin, mitat ja tekniset tiedot. Suunnitelmat hyväksytetään asiakkaalla ja tarvittaessa rakennusvalvonnassa, jotta varmistetaan suunnitelmien laillisuus ja toimivuus. LVI-suunnittelussa otetaan huomioon sekä rakennuksen että käyttäjien tarpeet, ja pyritään löytämään energiatehokkaita ja kestäviä ratkaisuja. LVI-suunnitteluprojektit voivat sisältää esimerkiksi linjasaneerauksia, käyttövesisaneerauksia, toimitilasaneerauksia, lämmitysjärjestelmän muutoksia ja parannuksia energiatehokkuuteen.

Mitä toimittajan valinnassa kannattaa huomioida

Toimittajan valinnassa LVI-suunnitteluprojektiin kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 1. Kokemus ja osaaminen: Varmista, että valitulla toimittajalla on riittävästi kokemusta ja asiantuntemusta LVI-suunnittelusta saneerauskohteisiin. Tarkista referenssit ja aiemmat projektit, joissa toimittaja on ollut mukana.
 2. Integraatiomahdollisuudet: Jos suunnittelet myös sähkö- tai automaatiosuunnitelman toteuttamista, varmista, että valittu toimittaja pystyy integroimaan nämä järjestelmät saumattomasti osaksi LVI-suunnittelua.
 3. Yhteistyökyky: Sujuva yhteistyö toimittajan kanssa on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Varmista, että toimittajalla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä kommunikoida selkeästi.
 4. Työmaakokemus: Planius Oy:llä on käytännön työmaakokemusta, mikä auttaa meitä ymmärtämään, mitä työmailla tapahtuu ja miten suunnitelmien tulisi toimia käytännössä. Tämä auttaa varmistamaan sujuvan ja tehokkaan työmaan toteutuksen.
 5. Laadunvarmistus ja dokumentaatio: Tarkista, että toimittaja pystyy tarjoamaan kattavan dokumentaation ja laadunvarmistuksen suunnitelmista ja toteutuksesta. Näin voit varmistua siitä, että suunnitelmat ovat laadukkaita ja täyttävät kaikki tarvittavat vaatimukset.
 6. Hinta ja budjetti: Vertaile eri toimittajien hintoja ja varmista, että valittu toimittaja pystyy tarjoamaan kilpailukykyisen hinnan ja pysymään sovitussa budjetissa.

Mikä tekee Planiuksesta oikean kumppanin

Planius Oy erottuu muista toimittajista monella tapaa, ja me olemme oikea valinta LVI-suunnittelun kumppaniksi saneerauskohteisiin. Alla on muutamia syitä, miksi Planius on luotettava ja ammattitaitoinen kumppani:

 • Vankan kokemuksen ja osaamisen omaava tiimi: Planiuksen tiimillä on pitkäaikainen kokemus ja vahva osaaminen LVI-suunnittelusta. Meidän referenssimme ja projektimme osoittavat meidän ammattitaitomme ja kykymme tuottaa korkealaatuisia LVI-suunnitelmia.
 • Kattavat palvelut: Planius tarjoaa laajan valikoiman LVI-suunnittelupalveluita, jotka kattavat erilaiset saneerauskohteet ja tarpeet. Me pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita LVI-järjestelmiä, jotka parantavat kiinteistöjen toimivuutta ja energiatehokkuutta.
 • Tiivis yhteistyö muiden järjestelmien kanssa: Planius pyrkii integroimaan sähkö- ja automaatiosuunnittelun osaksi LVI-suunnittelua, mikä voi parantaa kiinteistöjen järjestelmien tehokkuutta ja toimintaa. Tämä tiivis yhteistyö eri suunnittelualojen välillä takaa kokonaisvaltaisen ja toimivan lopputuloksen.
 • Luotettavuus ja asiakaspalvelu: Planius panostaa laatuun, luotettavuuteen ja asiakaspalveluun. Me teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa varmistaakseen, että suunnitelmat vastaavat täysin asiakkaan tarpeita ja toiveita. Planius myös tarjoaa kattavan dokumentaation ja laadunvarmistuksen suunnitelmista.
 • Kustannustehokkaat ratkaisut: Planius on sitoutunut löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja hankkeisiin ja varmistamaan, että ne pysyvät budjetissaan. Me työskentelemme tehokkaasti ja ammattitaitoisesti, jotta suunnitteluprosessi sujuu suunnitellusti ja aikataulussa.

Haluatko tietää enemmän Planius Oy:n tarjoamista LVI-suunnittelupalveluista saneerauskohteisiin? Ota yhteyttä meihin, mikäli sinulla on tarvetta LVI-suunnittelulle saneerauskohteeseesi. Meidän ammattitaitoinen tiimimme auttaa mielellään ja tarjoaa kattavat ja luotettavat LVI-suunnitelmat tarpeisiisi.

Related Posts