Automaatiosuunnittelu

Laadukas automaatiosuunnittelu luo modernin ja mukavan elinympäristön asukkaille. Suunnittelemme älykkäitä taloteknisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan kiinteistön toimivuus. Fiksusti suunnitellun automaation avulla voit hallita lämmitystä, valaistusta, ilmanvaihtoa ja muita kiinteistön toimintoja helposti ja energiatehokkaasti.

Automaatiosuunnittelu on olennainen osa nykyaikaista rakentamista. Fiksusti suunnitellun automaation avulla voit hallita lämmitystä, valaistusta, ilmanvaihtoa ja muita kiinteistön toimintoja helposti ja energiatehokkaasti.

Automaatiolla on mahdollista parantaa energiatehokkuutta esimerkiksi säätämällä lämmitystä tai ilmanvaihtoa pienemmälle silloin kuin rakennus on tyhjillään. Tätä kutsutaan tarveohjatuksi järjestelmäksi.

Julkisissa rakennuksissa automaatiolla hoidetaan usein myös kulunvalvontaa ja kiinteistön jäähdytystä.

Automaatiojärjestelmät voivat säästää merkittävästi kustannuksia esimerkiksi energiankulutuksen optimoinnin, vikadiagnostiikan ja ennakoivan huollon ansiosta.

Teemme myös LVI- ja sähkösuunnittelua, mikä näkyy automaatiosuunnittelussamme. Osaamme ottaa LVI- ja sähköasiat suunnittelussa huomioon ja näin saamme suunniteltua järjestelmiä, mitkä toimivat erinomaisesti yhteen.

Valtaosa hankkeiden kokonaiskustannuksista syntyy tai jää syntymättä suunnittelupöydällä. Tähän on monta syytä, mutta usein kyse on siitä, että samaan lopputulokseen pääsee useita eri reittejä.

Me valitsemme ne reitit, mitkä aiheuttavat mahdollisimman vähän kustannuksia, että hankkeet pysyvät budjetissaan.

Tiimillämme on paljon käytännön työmaakokemusta, koska teemme myös valvonta- ja projektinjohtohommia. Kun ymmärrämme, mitä työmailla tapahtuu, pystymme omalta osaltamme huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa työmaiden sujuvan toiminnan.

Tyypillisiä hankkeita

Referenssejä

PAU – Toimitilasaneeraus 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry suunnitteli laajaa saneerausta nykyisiin toimitiloihinsa, jotka sijaitsevat Hakaniemessä osoitteessa John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki. Projektin tarkoituksena oli parantaa

Lue lisää