kaukolämpölaitteiston suunnittelun hinta

Kaukolämpölaitteiden uusiminen vaatii huolellisen suunnittelun -Kaukolämpölaitteiston hinta

Oletko koskaan miettinyt, mitä kaikkea tapahtuu, kun kaukolämpölaitteet uusitaan taloyhtiössä? Tiedätkö, millä tasolla on kaukolämpölaitteiston hinta? Kaukolämpö on monille tuttu ja luotettava lämmitysjärjestelmä, mutta kuten kaikki teknologia, myös kaukolämpölaitteet vaativat ajoittain päivitystä ja uusimista.

Miksi kaukolämpölaitteiden uusiminen on tärkeää?

1. Energiatalous ja ympäristövaikutukset

Vanhat kaukolämpölaitteet voivat olla energiatehottomia, mikä tarkoittaa korkeampia lämmityskustannuksia ja suurempia ympäristövaikutuksia. Uudemmat laitteet ovat yleensä energiatehokkaampia ja auttavat vähentämään taloyhtiön hiilijalanjälkeä. Vanhanaikainen automatiikka, toimimattomat säätölaitteet, väärin mitoitetut siirtimet tai vuodot, synnyttävät turhia kustannuksia.

2. Luotettavuus ja turvallisuus

Vanhojen kaukolämpölaitteiden ylläpito voi olla kallista ja ne ovat alttiita vioille ja häiriöille. Uudemmat laitteet ovat luotettavampia ja vähentävät vuotovahinkojen ja lämmityskatkosten riskiä.

3. Teknologian kehitys

Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja uudet kaukolämpölaitteet voivat tarjota parempia ominaisuuksia ja hallintamahdollisuuksia. Esimerkiksi etävalvontapalvelut mahdollistavat ongelmiin puuttumisen jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Kaukolämpölaitteiden uusimisen vaiheet

Kaukolämpölaitteiden uusiminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii suunnittelua ja koordinointia.

1. Nykyisen Kaukolämpölaitteiston kartoitus ja uusien laitteiden mitoitus

Ensimmäinen vaihe on tehdä kattava suunnitelma kaukolämpölaitteiden päivittämisestä. Siihen sisältyy budjetin laatiminen, energiatehokkuustarkastelu, mahdollisten rahoitusvaihtoehtojen tutkiminen ja päätöksenteon siitä, millaiset laitteet hankitaan.

Kaukolämpölaitteiden mitoitus tehdään toteutuneen energiankulutuksen perusteella. Alkuperäisten laitteiden mitoitustietojen kopiointi on mielestämme huono idea, koska teho perustuu laskennalliseen kulutukseen, johon on lisätty aimo annos varmuuskerrointa. Tämä nostaa tarpeettomasti kaukolämpölaitteiston uusimisen hintaa, sekä aiheuttaa pahimmillaan sen, että laitteistolle mitoitetun säätöjärjestelmä ei toimi tarkoituksen mukaisella tavalla. Väärin mitoitetut säätölaitteet aiheuttavat epämiellyttävää huojuntaa eli lämpötilan vaihtelua vaikkapa suihkussa ollessa. Käyttöveden lämpötilan epätasaisuus on helposti vältettävissä oikealla mitoituksella.

Hyvällä suunnittelulla varmistetaan myös, että kaukolämpölaitteiston säätölaitteet ovat kestäviä. Pahimmillaan huonosti valitut säätöventtiilit joudutaan vaihtamaan jo viiden käytön vuoden jälkeen, minkä takia laitteiston elinkaarikustannukset nousevat huomattavasti. Hankintavaiheessa säästetyt eurot tulevat maksamaan seuraavan 25 vuoden aikana huomattavasti enemmän, kuin oikein mitoitetut, laadukkaat säätölaitteet.

2. Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta

Kun suunnitelmat ovat valmiit, taloyhtiö kilpailuttaa kaukolämpölaitteiden uusimisen ja valitsee sopivan urakoitsijan. Urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kokemukseen ja referensseihin. Kaukolämpölaitteiston hinta on tyypillisesti kerrostaloissa 16000 – 25000€ ja rivitaloissa 11000 – 15000€. Tämä hinta sisältää laitteiston, suunnittelun ja asennuksen.

3. Vanhojen laitteiden purku ja uusien asennus

Kun urakoitsija on valittu, vanhat kaukolämpölaitteet puretaan ja uudet asennetaan. Tämä vaihe vaatii yleensä aikaa ja saattaa aiheuttaa jonkin verran haittaa asukkaille. Nykyään laitteiston uusimisen aiheuttama lämmityskatkos pystytään rajaamaan yhteen päivään

4. Testaus ja säätö

Uusien laitteiden asennuksen jälkeen ne on testattava ja säädettävä niin, että ne toimivat optimaalisesti ja energiatehokkaasti.

5. Käyttöönotto ja koulutus

Kun uudet laitteet toimivat moitteettomasti, tilaajalle ja kiinteistöhuollolle järjestetään käyttöönopastus laitteisto käytöstä.

6. Seuranta ja ylläpito

Kaukolämpölaitteiden uusimisen jälkeen on tärkeää seurata niiden toimintaa ja tehdä tarvittavaa ylläpitoa säännöllisesti. Näin varmistetaan, että ne pysyvät energiatehokkaina ja luotettavina pitkän aikaa.

Kaukolämpölaitteiston hinta

Kaukolämpölaitteiden uusimisen kustannukset riippuvat laitteistosta, urakoitsijasta ja työmäärästä, mutta tyypillisesti kustannukset ovat kerrostaloissa noin 16 000–25 000 € ja rivitaloissa noin 11 000–15 000 €.

Kaukolämpölaitteiden suunnittelun hinta

Kaukolämpölaitteiden suunnittelun hinta on tyypillisesti noin 1 500–2 000 € sisältäen arvonlisäveron.

Planius Oy tarjoaa suunnittelun valmiiksi kilpailutettuun hintaan 990 €.
Tilaa kaukolämpölaitteiston uusimisen suunnittelu tästä.

Tiesitkö, että kaukolämpölaitteiden uusimiselle voi saada ARA-avustuksen? Lue lisää kaukolämpölaitteiston ARA-avustuksesta tästä.

Related Posts