Suunnittelureferenssi: Logistiikkakeskus IVT20, Vantaa 

Logicor Oy rakennuttaa noin 6000 m2 uudisrakennuksen piha-alueineen Vantaan Hakkilaan. Rakennusta käytetään varastointiin ja logistiikkakeskuksena. 

Tällä BREEAM -luokitellulla (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) rakennuksella pyrittiin vastaamaan nykyajan tiukkoihin ympäristö-, energia- ja sisäolosuhdevaatimuksiin niin, että ne täyttäisivät vaatimukset myös pitkälle tulevaisuuteen. Alusta asti hankkeen suunnitteluprosessissa mukana ollut BREEAM-konsultti varmisti, että sertifioinnin vaatimukset täyttyivät. 

Kohteen LVIJA-suunnittelijaksi valittiin Planius Oy. Planiukselta päävastuullisena LVI-suunnittelijana toimi Lauri Vänttilä, ja automaatiosuunnittelijana Kari Saarinen. 

”Rakennus sijaitsee pohjavesialueella, mikä piti huomioida erityisesti huleveden mukana valuvan polttoaineen ja öljyn käsittelyssä” toteaa LVI-suunnittelija Lauri Vänttilä.  

”Lisäksi koko kohde oli tietomallinnettu, mikä tarkoitti myös normaalia tarkempaa LVI-suunnittelua esim. putki- ja kanavareittien suunnittelussa”  

Rakennus on suunniteltu muuntojoustavaksi, mikä LVI, jäähdytys- ja automaatiosuunnittelussa tarkoitti sitä, että tulevaisuuden muuttuvia tarpeita varten varauduttiin erilaisin varauksin ja mittauspistein. 

Automaatiosuunnittelussa lähtökohtana olivat toiminnallisuus, sekä mittaus. Alusta asti oli selvää, että kiinteistöstä on saatava tarkkaa tietoa siitä, mihin ja minkä verran energiaa ja vettä kuluu. Erityisesti äkilliset muutokset energian- ja veden kulutuksessa haluttiin havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niihin pystytään reagoimaan riittävän ajoissa.   

”Ei siinä ollut mitään” toteaa Planiuksen kaiken nähnyt ja kokenut automaatiosuunnittelija Kari Saarinen kohteen automaatiosuunnittelun haasteista kysyttäessä 

Related Posts