Millainen on hyvä työpaikka?

Millainen on hyvä työpaikka? Mitä sähkö- ja LVI-suunnittelijat odottavat työpaikalta?

Planius on nykyaikainen LVISA-suunnittelutoimisto, jossa työntekijöiden hyvinvoinnille annetaan arvo. Yrittäjä Miika Pitkälä kertoo tässä artikkelissa Planiuksesta työpaikkana ja mitä suunnittelijat odottavat työnantajaltaan.

Mitä työntekijät odottavat työpaikalta?

Hyvä ilmapiiri ja työntekijöiden viihtyvyys ovat arvoasteikollamme korkealla. Työ on merkittävä osa suunnittelija elämää, sen vuoksi on tärkeää, että työpaikalla on viihtyisää. 

Viihtyisä ilmapiiri ei tarkoita sitä, että työpaikan tulisi olla lepokoti, jossa ensisijaisesti viihdytään tai viihdytetään. Viihtyminen on mielestäni seurausta hyvästä ilmapiiristä.

Suunnittelutoimiston hyvä ilmapiiri luodaan rennolla tekemisellä ja sillä, että jokainen suunnittelija saa olla oma aito persoonansa ja tehdä töitä omia vahvuuksiaan hyödyntäen.

Yrityksen arvot ohjaavat tekemistä ja antavat suunnittelijalle vapauden tehdä työtä

Yrityksemme tärkeimmät arvot ovat rohkeus ja riippumattomuus. Nämä ohjaavat sähkö- ja LVI-suunnittelijan työtä ja tekemistä.

Suunnittelija saa olla työssään rohkea. Tämä ei tarkoita uhkarohkeutta, vaan esimerkiksi sitä, että asiakkaalle saa esittää rohkeasti oman näkemyksensä, jonka pystyy perustelemaan kyseessä olevaan suunnittelukohteeseen parhaiten sopivaksi.

Jotta voimme tarjota sopivimman ratkaisun, emme voi lukittautua tiettyihin toimittajiin tai tuotteisiin. Suunnittelutyössä on säilyttävä riippumattomuus ja vapaus suunnitella asiakkaalle aidosti parhaat ratkaisut.

Kun nämä arvot ovat tiedossa ja ohjaavat toimintaa, ne antavat suunnittelijalle vapauden tehdä omaa sähkö- tai LVI-suunnittelutyötään ammattiylpeästi ja asiakasta kunnioittaen.

Miten työnantaja ja työkaverit voivat auttaa suunnittelijaa onnistumaan?

Mielenkiintoiset, vastuulliset ja haastavat projektit pitävät LVI- ja sähkösuunnittelijan työn mielekkäänä ja motivaation korkealla.

Suunnittelijat odottavat työnantajaltaan kannustavaa ja rohkaisevaa ilmapiiriä.

Kun työpaikalle saadaan luotua sellainen ilmapiiri, että kysymiseen ei ole kynnystä, niin jokainen voi kehittyä omassa työssään merkittävästi. 

Olan yli heitetty kysymys tehostaa toimintaa ja kenenkään ei tarvitse jäädä sutimaan paikoilleen, vaan kysymyksiin voidaan hakea yhdessä ratkaisu.

Planius Oy:n suunnittelutiimissä on avoinna paikat sähkö- ja LVI-suunnittelijalle

Planiuksella suunnitellaan tilaajan tavoitteiden mukaisia LVISA-suunnitelmia saneeraus- ja uudisrakennuskohteisiin. Työporukka on hyvä ja asenne työntekoon on ammattimainen.

Planius Oy haluaa panostaa työntekijöiden viihtyvyyteen. Kun töihin on mukava tulla, motivaatio uuden oppimiseen ja asiakkaan palvelemiseen on optimaalisella tasolla. 

Haluamme tarjota työntekijöille kannustavan, kehittävän ja viihtyisän työpaikan.

Työntekijöistämme Lauri Vänttilä pitää Planiusta hyvänä ja joustavana työpaikkana, jossa on mukava tiimi ja vastuuta saa ottaa rohkeasti.

Ville Vakkurin mielestä avoimessa ja kannustavassa, työntekijää arvostavassa työympäristössä pääsee kehittymään ja kasvamaan huimasti lyhyessäkin ajassa.

Tiimissämme on avoinna työpaikat sähkö- ja LVI-suunnittelijalle.

Tutustu rekrytointisivuumme ja hae helposti täyttämällä lomake sivun alalaidassa!


tutustu rekrytointisivuun