Sähköautojen lataus taloyhtiössä, huomioi nämä!

Sähköautojen lataus taloyhtiössä

Onko taloyhtiössänne ajankohtaista lisätä sähköautojen latauspaikkoja? Sähköautot lisääntyvät kovaa tahtia ja se asettaa omat haasteensa taloyhtiöille. Sähköautojen lataus hoidetaan pääasiassa kotona ja tästä syystä taloyhtiöilläkin on kova paine mahdollistaa sähköautojen lataaminen taloyhtiön pihassa. Sähköautojen lataus taloyhtiössä vaatii jonkin verran investointeja, mukaan luettuna sähköautojen latauspaikkojen sähkösuunnittelun. Keräsimme tähän postaukseen muutamia tärkeitä asioita, mitkä kannattaa huomioida, kun mietitte sähköautojen latauspisteiden hankkimista.

Lataustehon tarve nyt ja tulevaisuudessa

Sähköautojen latauspisteiden suunnittelussa kannattaa katsoa nykytilanteen lisäksi vahvasti tulevaisuuteen. Sähköautot tulee hyvin todennäköisesti lisääntymään tulevina vuosina ja lataustehon tarve tätä myötä. Lainsäädäntö myös ohjaa huomioimaan latauspisteet tai vähintään latauspistevalmiuden asuinpuolella uudiskohteissa tai laajemmissa korjaushankkeissa. Muiden kuin asuinkohteiden osalta laki velvoittaa rakentamaan latauspisteet 2024 vuoden loppuun mennessä, jos tällaisen rakennuksen yhteydessä on vähintään 10 parkkipaikkaa.

Sähköjärjestelmän kapasiteetti

Latauspisteet kuormittavat sähkön jakeluverkkoa huomattavasti. Hyvin usein taloyhtiön nykyinen sähköjärjestelmä ei riitä, vaan sitä on vahvistettava tai uusittava. Ensimmäinen selvitettävä asia on liittymäkoko ja sulakkeet. Sähkökeskukset tulee myös tarkistaa, sillä niiden uusiminen tulee usein myös ajankohtaiseksi latauspisteitä hankittaessa tai niiden lisääntyessä.

Kaapelointien uusiminen tai lisääminen

Lämmitystolpille vedetyt kaapeloinnit ovat aika köykäisiä sähköautojen latauspisteiden tarpeisiin, joten ne joudutaan hyvin usein päivittämään. Kaapelien uusimisessa kannattaa tietysti minimoida asfalttien leikkaukset ja muut lisäkustannuksia tuovat työvaiheet.

Miten sähköauton latauksen kulut kohdistetaan oikein

Lämmitystolppia ei ole suunniteltu jatkuvaan sähköautojen lataamiseen, vaan ne tulee uusia. Sähköauton latauspisteitä on monenlaisia, mutta valtaosassa alkaa olla jo sen verran älyä, että latauslaitteella saadaan kohdistettua lataamisen kulut parkkipaikan haltijalle.  Älykkäillä taustajärjestelmillä pystytään nykypäivänä hoitamaan myös kuormanhallinta. Näin useankin sähköauton lataaminen onnistuu fiksusti yhtä aikaa, ja latausteho jakautuu tasan käyttäjille.

Sähköautojen latauspisteiden sähkösuunnittelu

Pätevä sähkösuunnittelija osaa huomioida edellä mainitut asiat ja ymmärtää taloyhtiön intressit asiassa. Sähköautojen latauspisteiden sähkösuunnittelu kannattaakin aloittaa siitä, että ottaa projektiin mukaan ammattilaisen. Sähkösuunnittelun kustannus on hieman kohteen vaativuudesta riippuen muutamia tonneja, mutta kokonaisuuteen nähden kustannus jää verrattain pieneksi.

Jos haaveissanne on sähköautojen lataus taloyhtiössä, mutta ette tiedä, miten päästä alkuun, olkaa rohkeasti yhteydessä!

Related Posts