Tekniikka kehittyy

Tekniikka kehittyy

Kaivinkoneen 3D-ohjaus mahdollistaa suuret kustannussäästöt rakennustyömaiden maaurakoinnissa. Tekniikkaa oikein hyödyntämällä varmistetaan mm. kaivojen oikea sijainti ja korkeus, mikä säästää työajassa ja pienentää virheiden (yleisimpiä salaojien ”perskaato”) todennäköisyyttä.  3D-tekniikan yleistyminen asettaa myös LVI-suunnittelulle aiempaa korkeamman vaatimustason. Aiemmin on virheellisesti voitu luottaa siihen, että kokeneen kuljettajan silmä kompensoi suunnittelijan tekemät virheet. Suunnittelijan tärkeimmäksi tehtäväksi on jäänyt vain kuvien hyväksyttäminen rakennusvalvonnassa, minkä jälkeen varsinainen suunnittelu on tehty työmaalla. Säästöjä on siis turha haikailla, mikäli suunnitteluvaihe ontuu. Yleisimmin käytössä olevat LVI-suunnitteluohjelmat eivät vielä ole suoraan yhteensopivia 3D-järjestelmien kanssa, vaan 3D-mallinnus tehdään LVI-suunnittelijan toimittaman DWG-piirustuksen pohjalta.Asiassa on se hyvä puoli, että LVI-suunnitelmien sisältämät korkotiedot tulee tarkastettua kahteen kertaan, ja näin saatu tuplavarmistus pienentää työnaikaisten yllätysten määrää. Tilaajan kannattaa suosia maaurakoitsijaa, jolla on käytössään 3D-mallinnus. Näin yksi rakennuprojektin arvokkaimmista työvaiheista saadaan mahdollisimman vähin yllätyksin maaliin.

Jätä kommentti