Ilmanvaihdon 3 yleisintä ongelmaa – Ammattitaitoinen LVI-suunnittelija huomioi kiinteistön turvallisen ja terveellisen käytön

Ilmanvaihdon 3 yleisintä ongelmaa – Ammattitaitoinen LVI-suunnittelija huomioi kiinteistön turvallisen ja terveellisen käytön

Toimiva ilmanvaihto on edellytys terveelliselle asumiselle ja kiinteistön pitkälle käyttöiälle. Toimiva ilmanvaihto on ikään kuin kiinteistön keuhkot, joiden tehtävänä on tuoda puhdasta happea elimistön käyttöön ja poistaa käytetty epäpuhdas ilma. Jotta asunnossa tai liiketiloissa voi elää ja tehdä työtä viihtyisästi, on kiinteistössä oltava toimiva ilmanvaihto.

Keräsimme tähän artikkeliin ilmanvaihdon kolme yleisintä ongelmaa. Jos ilmanvaihto ei toimi oikein ongelma on yleensä ilmanvaihtokoneessa, kanavistossa tai ilmamäärissä. Ammattitaitoinen LVI-suunnittelija tuntee nämä sudenkuopat ja osaa mitoittaa ilmanvaihdon osa-alueet siten, että asukkailla on riittävästi puhdasta ja hapekasta ilmaa hengitettävänä aina.

1. Ilmanvaihtokone ei ole tarkoituksenmukainen – Ilmanvaihtokoneessa ei riitä teho

Voi olla, että kiinteistöön on valittu rakennusvaiheessa liian pieni ilmanvaihtokone. Vaikka kaikki muut asiat olisi teknisesti toteutettu oikeaoppisesti, ei liian pieni ilmanvaihtokone yksinkertaisesti jaksa eikä pysty puhaltamaan tarvittavaa ilmamäärää kiinteistön käyttäjille. Liian pieni ilmamäärä tarkoittaa asunnoissa tunkkaista ilmaa vuoden ympäri. Eikä väärin mitoitettu ilmanvaihtokone tuo mitään lisäarvoa liikekiinteistöihin ja tuotantotiloihin.

Liikekiinteistöissä ja tuotantotiloissa työn tekeminen on sen riittämättömien ilmamäärien vuoksi tehotonta ja sen myötä kallista. Ja tuotantotiloihin jäävät epäterveelliset ilmat ja epäpuhtaudet luovat terveysriskin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kiinteistön käyttäjille. Vastuullinen kiinteistönomistaja huolehtii oman kiinteistönsä ilmanvaihtokoneen riittävyydestä yhdessä kokeneiden LVI-ammattilaisten kanssa.

Ilmanvaihtokoneen oikea valinta lähtee liikkeelle kiinteistön käyttötarkoituksesta. Oikein valittu ilmanvaihtokone jaksaa puhaltaa ja poistaa tarvittavan ilmamäärän kiinteistön asukkaille ja käyttäjille. Asunnon ilmanvaihtokoneen on otettava tehokkaasti talteen asunnon hukkalämpö ja käytettävä se tehokkaasti ulkoa tulevan tuloilman esilämmitykseen. Ilmanvaihtokoneen tehon tulee riittää kiinteistön tiedossa oleviin muuttuviin tarpeisiin, esimerkiksi omakotitaloissa yläkertavarauksen käyttöönottovaiheeseen.

Liikekiinteistössä on samalla tavalla, kuin asuntojen ilmanvaihtokoneissa, energiataloudellisuuden lisäksi omat erityistarpeensa. Tuotantotiloissa voi olla paljon pölyä ja epäpuhtauksia aiheuttavaa toimintaa. Oikein valittu ilmanvaihtokone pitää tuotantotilat ja niiden yhteydessä olevien toimistotilojen hengitysilman raikkaana ja terveellisenä vuoden jokaisena päivänä. Oikein mitoitettu ilmanvaihtokone on sijoitus hyvään työympäristöön ja terveelliseen sisäilmaan.

2. Ilmanvaihtokanavien mitoitus on pielessä – Ilmaa ei kulkeudu tarpeeksi oikeaan paikkaan

Toimiva ilmanvaihto tarvitsee oikein mitoitetun koneen rinnalle oikein mitoitetun ilmanvaihtokanaviston. Kanaviston tehtävänä on kuljettaa puhdas ilma niihin huoneisiin ja tiloihin joissa ilmaa tarvitaan. Vaikka ilmanvaihtokone olisikin oikean kokoinen ja oikein mitoitettu, ilmanvaihto ei toimi, mikäli ilmanvaihtokanaviston koosta pihistetään säästösyistä. Väärä kanavisto aiheuttaa kiinteistön ilmanvaihtokoneelle ja kiinteistön kunnolle turvallisuus- ja terveysriskin.

Liian pienessä ilmanvaihtokanavassa ilma ei pääse kulkemaan, vaikka kiinteistöllä olisi, kiinteistön koko ja käyttötarkoitus huomioiden, oikein valittu ilmanvaihtokone. Suuri kone joutuu puhaltamaan pieniin kanaviin kohtuuttoman suurella voimalla ilmaa, jotta kiinteistön käyttäjillä olisi riittävästi ilmaa hengitettävänä. Täydellä teholla huutava kone voi olla kovin äänekäs ja liian pienen kanaviston vuoksi ilma ei pääse vaihtumaan eri huoneissa ja tiloissa oikeaoppisesti.

Ongelma voi olla myös toisin päin. Kiinteistöön on valittu tarpeettoman suuri ilmanvaihtokone ja kanavisto. Tällöin ilmanvaihtokoneen käyttö kuluttaa turhaan energiaa. Kiinteistön lämmittämiseen käytetty energia kulkeutuu liian suuren koneen ja ilmanvaihtokanaviston vuoksi ulos harakoille. Liian suuresta koneesta aiheutuu myös äänihaittoja, joita ei saada kuriin edes kanavistoon tarkoitetuilla äänenvaimentimilla.

3. Ilmamäärien mittaus ja ilmanvaihtoventtiilien säätö on tekemättä – Ilma ei vaihdu oikein ja oikeassa suhteessa

Ilmanvaihto toimii oikein silloin, kun asuntoon ja liikekiinteistöön tulee sisälle oikea suunniteltu määrä ilmaa ja sieltä poistuu ulos suunniteltu määrä ilmaa. Kaikki tämä vielä oikein mitoitetun ilmanvaihtokoneen ja kanaviston kautta. Asunnossa voi olla oikeaoppisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta huolimatta epäpuhdas ja tunkkaisen tuntuinen sisäilma. Tällaisessa tapauksessa on hyvin usein ilmamäärien säädöt pielessä.

Ilmanvaihtosuunnittelussa otetaan huomioon eri huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus. Niissä tiloissa joissa syntyy likaista ja kosteaa ilmaa, tämä ilma poistetaan kanavistoa pitkin pois. Tällöin likainen ilma ei jää turhaan pyörimään ja haittaamaan terveellistä asumista ja kiinteistön käyttöä. Vastaavasti raikasta ja puhdasta ilmaa tuodaan sinne missä sitä tarvitaan. Tiloissa joissa oleskellaan paljon tarvitaan enemmän puhdasta ilmaa.

Ammattitaitoinen LVI-suunnittelija huomioi ilmanvaihtoventtiilien oikeaoppisen sijainnin. Jokaiselle venttiilille suunnitellaan erikseen ilmamäärät, koko talon ilmanvaihto huomioiden. Ilmanvaihtojärjestelmän ollessa täysin valmis, ilmamäärät mitataan ja säädetään ilmanvaihtoventtiili kerrallaan suunnitelmien mukaisiksi. On huomioitavaa, että käytössä olevissa kiinteistöissä ilmanvaihtokanavistoon ja koneen puhallinmoottoreihin kertyy pölyä, joka estää suunnitellun ilmamäärän kulkemisen kanavistossa. Siksi ilmanvaihtokone ja kanavisto tulee puhdistaa säännölisesti, ja samalla tehdään ilmamäärien tarkistusmittaus ja säätö.

Ammattitaitoisen LVI-suunnittelun merkitys toimivassa ilmanvaihdossa

Ammattitaitoinen LVI-suunnittelija tietää ilmanvaihdon sudenkuopat ja osaa mitoittaa ilmanvaihdon eri osa-alueet siten, että asukkailla on riittävästi puhdasta ja hapekasta ilmaa hengitettävänä aina. Ilmanvaihto toimii oikein kun ilmanvaihtokone, kanavisto ja ilmamäärien mitoitus on kunnossa.

Oikein suunniteltu ilmanvaihtokone takaa energiataloudellisen ilman vaihtumisen kiinteistöllä ja poistaa turhat ääniongelmat. Ammattitaitoisesti asennettu ja optimaalisesti mitoitettu ilmanvaihtokanavisto sulautuu talon rakenteisiin huomaamattomasti. Ilmamäärien mittauksella ja säädöllä varmistetaan suunniteltu tulo- ja poistoilman liikkuminen. Näin ilmanvaihdosta tulee osa toimivaa kiinteistöä.

Hyvä IV-suunnittelija huomioi kiinteistön koko elinkaaren terveellisen ja turvallisen käytön jo suunnitteluvaiheessa. Hyvin suunnitellusta ja huolella toteutetusta ilmanvaihtojärjestelmästä saadaan irti se hyöty, jota siltä on lähdetty hakemaankin. Energiataloudellinen ilmanvaihtojärjestelmä takaa riittävän ilmanvaihdon ja kiinteistöä on turvallista ja terveellistä käyttää.

Lue lisää LVI-suunnittelusta täältä.

Jätä kommentti