Halliosaketyyppisen monikäyttökiinteistön KVV ja LVI suunnittelu

Halliosaketyyppisen monikäyttökiinteistön KVV ja LVI suunnittelu

Jokainen rakennustyyppi vaatii kiinteistön KVV ja LVI suunnittelulta asiantuntemusta ja ammattitaitoa sekä rohkeutta ja vuorovaikutustaitoja selvittää ja kertoa asiakkaalle parhaat ratkaisut ja toimintamallit kyseessä olevallle kiinteistölle – todellinen käyttötarkoitus huomioiden.

Käymme tässä jutussa läpi monikäyttökiinteistön LVI suunnittelua. Tarkoitamme tässä tapauksessa monikäyttökiinteistöllä, hallia johon tulee tuotantotiloja ja halliosaketyyppisiä varasto- ja toimistotiloja.

LVI suunnittelutoimisto tuntee rakennuskohteet ja taitaa niiden KVV ja muun LVI suunnittelun

LVI suunnittelutoimisto palvelee asiakkaitaan rakennuskohteiden KVV suunnittelun lisäksi muun muassa ilmanvaihdon suunnittelun ja lämmöntuotto- ja lämmönjakosuunnittelun merkeissä.

Rakentamisen markkina on hyvin monipuolinen ja asiakkaiden tarpeet sen mukaiset. Usein rakennusliike onkin erikoistunut johonkin tiettyyn asiakassegmenttiin, jossa se voi palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ammattitaitoinen ja asiakaspalvelun osaava LVI suunnittelutoimisto voi osaltaan auttaa rakennuttajaa ja rakennusurakoitsijaa rakennuskohteen onnistuneessa toteutuksessa, alkaen suunnittelusta, työmaan vaiheen kautta onnistuneeseen lopputulokseen.

Rakentajan, LVI-suunnittelun ja putkiliikkeen intressit kohtaavat siellä missä rakennetaan uusia asuinkiinteistöjä tai toimitiloja ja asiakkaille ja loppukäyttäjille halutaan tarjota heille parhaiten sopivia ratkaisuja.

KVV ja LVI suunnittelun tulee palvella kiinteistön todellista käyttötarkoitusta

Nykyisin rakennetaan paljon halli- ja toimitilakiinteistöjä. Usein päälle päin hyvin samantyyppiset hallit ovat toiminnoiltaan kuitenkin hyvin erilaisia. Niihin voi tulla monipuolisesti tuotantotiloja ja halliosaketyyppisiä varasto- ja toimistotiloja.

Tällaisen monikäyttökiinteistön LVI suunnittelijan on oltava erityisen tarkkana. Suunnitelun pitää tukea kiinteistön käyttötarkoitusta ja suunnitelmien tulee palvella kiinteistön todellista käyttötarkoitusta.

Projektin alussa kannattaa varata riittävästi aikaa suunnitteluun ja perusteelliseen aloituspalaveriin. Aloituspalaverissa käydään läpi projektin lähtötiedot, jossa selvitetään rakennuksen todellinen käyttötarkoituksen ja kaikki pohjatiedot.

Kun lähtötiedot ja toiveet ovat tiedossa, voidaan lukita aikataulu ja edetä turvallisesti sen mukaan.

LVI suunnittelu kuulee rakentajan toiveet ja putkiliike antaa käytännön vinkit

Uudiskohteen KVV suunnittelu ja LVI suunnittelu on vuorovaikutteista yhteistyötä. Suunnitteluun osallistuu rakennuttaja ja LVI suunnittelija. Mukana voi olla myös putkiliike antamassa käytännön vinkkejä.

Ammattitaitoisella ja hyvin verkostoituneella LVI suunnittelijalla on monipuoliset verkostot. Mikäli suunnittelupöydällä tulee tilanteita, jossa tarvitaan tietoa monimutkaiseen ja haastavaan LVI tekniseen ratkaisuun.

LVI suunnittelija voi kysyä suunnitelmia tehdessään tarvittaessa neuvoja ja vinkkejä työmaan käytännön toteutuksista lopullisen työn tekijältä, putkiliikkeen asiantuntijalta

LVI suunnittelu huomioi muuntojoustavasti monikäyttökiinteistön käyttäjien tarpeet

Monikäyttökiinteistöön suunnitellaan usein tuotanto- ja varastokäyttöön soveltuvia pienempiä hallitioja. Näiden yhteyteen kuuluu pienet sosiaalitilat sekä erilliset toimistohuoneet ja erilliset wc:t.

Tällaisia tiloja voi hyödyntää monenlaisessa yritys- tai harrastetoiminnassa. Kiinteistön rakenteet kestävät monipuolista käyttöä ja tiloja voi muunnella usein joustavasti.

Samaa kiinteistöä voi hallita myös suuret ja korkeat hallitilat, joka muuntuvat tarvittaessa joustavasti pienempiin erillisiin, eri yritysten käyttöön soveltuviin, itsenäisiin tiloihin.

Tilojen LVI suunnittelussa huomioidaan muuntojoustavasti yritysoiminnan ja käyttäjien muuttuvat tarpeet eri tilanteissa. Suunnittelussa kuullut asiakkaiden nykyiset ja mahdolliset tulevat toiveet tuodaan suunnittelun kautta osaksi valmistuvaa rakennusta.

Kiinteistön voi suunnitella muuntojoustaviksi viisailla suunnitteluratkaisuilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun tulee uusia vuokralaisia ja he haluavat jotakin muutoksia omaan vuokraamaansa osioon – ne on helppo sitten jälkeenpäin toteuttaa kun LVI tekniikka on suunniteltu muuntojoustavaksi.

Ilmanvaihto poistaa tehokkaasti pesulinjaston kosteuskuorman

Korkeaan ja tilavaan hallikiinteistöön mahtuu monenlaista yritystoimintaa. Vaikka hallissa onkin paljon ilmatilaa, ilmanvaihto pitää suunnitella huolella. Esimerkiksi pesulinjaston kosteudenpoisto vaatii tarkkaan suunnitellun ilmanvaihtojärjestelmän.

Pesulinjaston kosteuden poiston tulee olla hallittua. Pesulinjaston aiheuttama kosteuskuorma pitää saada pois tehokkaasti, jotta kosteus ei pääse tekemään tuhojaan rakennukselle. Pitkäaikainen kosteusrasitus aiheuttaa vahinkoja rakenteille.

Mikrobikasvustot lähtevät jylläämään kostuneissa rakenteissa ja tuhoavat ennen pitkää työskentelyilman ja tekevät koko rakennuksen käyttökelvottomaksi. Tämän vuoksi ilmanvaihdon suunnitteluun myös hallikiinteistöissä kannattaa paneutua huolellisesti.

LTO eli lämmöntalteenotto hallikiinteistössä

Ilmanvaihdon suunniteltu ottaa huomioon kiinteistön energian käytön ja säästön. Suuren ja ilmatilavan hallin lämmittäminen vie energiaa. Tätä kerran lämmitettyä ilmaa ei kuitenkaan kannata päästää karkaamaan ulos harakoille.

Myös hallikiinteistöihin saa nykyään hyviä lämmöntalteenotolla varustettuja ilmanvaihtokoneita. LTO eli lämmöntalteenotto laitteistoon investoiminen on osa kiinteistön viisasta ja pitkäaikaista energian käytön suunnittelua.

Ilmanvaihdon äänenvaimentimet antavat toimistolle työrauhan

Hallin yhteydessä olevan erillisen toimistosiiven tai toimistotilojen ilmanvaihdon ja äänitekniikan suunnittelua ohjaa toimistorakennusten ilmanvaihto ohjeistus ja määräykset.

Ohjeistuksessa annetaan muun muassa desibelirajat sekä tarvittava ulkoilmavirta henkilöä kohti. Sallittujen desibeli rajojen ylittyessä tarvitaan äänenvaimennusta, jolloin melu jää äänenvaimentimiin.

Myös tulo- ja poistoilmaventtiilien väliin tuleviin siirtoilmareitteihin kiinnitetään huomiota. Siirtoilmareitit suunnitellaan tarvittaessa äänenvaimennettujen siirtoilma säleikköjen kautta, yleensä pelkät oviraot riittävät.

Tärkein juttu ilmanvaihdossa on raittiin ilman tuominen sisälle työntekijöille. Kun suunnittelu tehdään suositusten ja ohjeiden mukaan työntekijöille riittää hapekasta ilmaa ja kaikki työ toimistossa on mielekästä.

Tällaisen käyttäjäystävällisen suunnittelun vuoksi kiinteistössä voi keskittyä rauhassa töihin ja työ on siten tehokkaampaa.

Putkiliike ei saa sooloilla – LVI suunnitelmissa olevia LVI- ja putkiosien merkintöjä on kunnioitettava

LVI suunnittelija tuntee monikäyttökiinteistön ilmanvaihdon määräykset. Määräysten toteutuminen huomioidaan LVI suunnittelussa esimerkiksi palo-osastoinneissa ja äänitekniikassa.

Monikäyttöisessä hallirakennuksessa saattaa olla useita erilaisia palo-osastoja. Näillä eri osastoilla on omia palovaatimuksia. Ilmanvaihtokanavissa eri osastojen välillä läpiviennit suunnitellaan palopelleillä. Ullakkotilassa putket yleensä paloeristetään.

Äänitekniikkaa suunnitellessa ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiilit tyypitetään suunnitelmiin. LVI-suunnittelija määrittää päätelaitteiden kriteerit täyttävät esimerkkipäätelaitteet.

LVI urakan tekevä putkiliike ei saa mennä vaihtamaan venttiileitä työmaalla toisiin summassa. Vaihdetut ilmanvaihtoventtiilit eivät vastaa välttämättä äänitasoltaan suunniteltuja. Jos komponentteja muutetaan, niiden pitää vastata suunnitelmia.

Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmissa annetaan esimerkkipäätelaite ja urakoitsija saa laittaa siihen jonkin muun jos se täyttää kriteerit eli on muun muassa yhtä hiljainen ja omaa samanlaisen heittokuvion.

Eli venttiilien pitää olla äänitasoltaan suunnitelmia vastaavat. Sama ohjeistus koskee palopeltejä. Palopeltien tärkein kriteeri on, että paloluokka on oikea. Työmaalta voi ottaa yhteyttä suunnitteluun ja tarvittaessa kysyä neuvoa suunnittelijalla.

Lämmitys ja KVV suunnittelu huomioi tilan käytön

Monikäyttökiinteistöllä lämmöntarve on erilaista toimiston, varaston ja tuotantotilojen puolella. Kiinteistöllä tarvittava lämpö voidaan tuottaa hyvin monella tavalla.

Lämmönlähde voi olla vesikiertoisessa lattialämmityksessä tai patterilämmityksessä mikä tahansa järjestelmään sopiva kuten kaukolämpö, maalämpö, ilmavesilämpöpumppu tai aurinkopaneelit.Myös erilaiset hybridiratkaisut ovat mahdollisia.

Monikäyttökiinteistön toimistotilojen viihtyisyyteen voi panostaa huolella. Viihtyisät ja monikäyttöiset tilat tuovat etua kilpaillessa työntekijöistä tai tiloja vuokratessa tai myydessä lisäävät asiakkaiden kiinnostusta.

Toimistotilojen yhteyteen voi suunnitella pesutilat ja saunan. Niihin voi laittaa lattialämmityksen, jotta kosteus ei jää lattialle pyörimään, vaan lattian saadaan kuivaksi ja kosteus poistuu nopeasti.

Hallin ja varaston puolella lämpö voidaan jakaa lattialämmityksellä tai pattereilla. Nykyään halleissa usein käytetään kattosäteilijoitä. Lämmitys suunnitellaan aina tilan käyttö huomioiden.

Suunnittelussa otetaan huomioon myös öljyn, hiekan ja rasvanerotuskaivot. Kaivot voivat tulla hallin sisä- tai ulkopuolella. Nämä suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.

Hulevesien hallinta kiinteistön piha-alueilla

Isolla kiinteistöllä on usein myös isot piha-alueet ja kattopinta-alat, joille sataa vettä, räntää ja lunta ympäri vuoden. Näitä kiinteistön sade- ja sulamisvesiä kutsutaan hulevesiksi.

Kiinteistön omistajan vastuulla on johtaa nämä hulevedet hallitusti joko hulevesiverkostoon tai erikseen määrättyyn purkuojaan. Hallinta edellyttää salaoja- ja sadevesijärjestelmän rakentamista.

Joissakin tapauksissa sadevesijärjestelmään tarvitaan myös viivytyskaivot, ennen vesien johtamista hulevesiverkostoon.Viivytysjärjestelmä poistaa kovien vesisateiden aikaan ruuhkan kunnallisesta hulevesiverkostosta. Viivytyskaivon lisäksi on olemassa muun muassa viivytysputkisoja ja hulevesikasetteja ja monia muita käyttötarkoitukseen soveltuvia ratkaisuja.

Isot pihat ovat toimivia, kun hulevesi ei jää tontille seisomaan ja pihat voidaan viimeistellä näyttäväksi nurmialuein ja pihalaatoilla tai saumattomalla asfaltilla. Siisti piha antaa kiinteistön omistajasta ja käyttäjästä huolitellun kuvan.

Tyypillinen KVV ja LVI suunnittelun sisältö

Tyypillinen monikäyttökiinteistön suunnittelun sisältö on Planiuksen asiakkailla seuraavanlainen:

  • Suunnitelmasarja sisältää vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja lämmityssuunnitelmat sekä tarvittaessa lattialämmityksen piirisuunnitelmat.
  • Vesi- ja viemärisuunnitelmat sisältävät KVV-tasopiirustukset, KVV-asemapiirustuksen sekä KVV-laitteistoselvityksen.
  • Ilmanvaihtosuunnitelmat sisältävät IV-tasopiirustukset, sekä mahdolliset tarvittava tekniset selvitykset.
  • Tarjoukseen sisältyy kuvien hyväksyttäminen paikallisessa rakennusvalvontavirastossa.
  • Puhelinpalaverit tarpeen mukaan 1-2h.
  • Muut palaverit ja työmaakäynnit erikseen sovittaessa.
  • Luonnokset toimitetaan kommentoitavaksi ja hyväksytetään mahdollisten muutosten jälkeen.
  • Kuvien valmistuminen: 7 päivän kuluessa tilauksesta. Muut piirustukset 4 viikon kuluessa tilauksesta

Vuorovaikutuksellista asiakaspalvelua

Lupaamme kommunikoida asiakkaan kanssa suunnittelun ja urakan aikana aktiivisesti.

Aina kun tarvitset suunnittelijaa, reagoimme muutostarpeisiin, kerromme mielipiteemme ja sovimme asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisun.

Lue lisää LVI suunnittelupalvelustamme täältä.

Jätä kommentti